dijous, 13 de desembre de 2012

ELS DIFERENTS TIPUS DE DEMOCRÀCIA


Hi ha diversos tipus de concreció de la democràcia que es poden dividir en tres categories:
  • Democràcia directa
  • Democracia lliberal: representativa, majoritària, consensuada i participativa.
  • Democràcia orgànica


Democràcia directa
En la democràcia directa, les decisions de govern les prenen els membres del poble sobirà reunits en assemblea. No existeixen representants del poble sinó, en tot cas, agents delegats del mateix, sotmesos als dictats de l'assemblea i revocables en qualsevol moment.

Democràcia representativa
En la democràcia representatives, el partit escollit en unes eleccions és el protagonista de les decisions i la gestió polítiques. La ciutadania delega la seva representació en els dirigents polítics que encapçalen aquest partit, de manera que la implicació de la gent del carrer en les decisions polítiques es pot limitar a tenir-ne informació.

Democràcia de majoria parlamentària
En aquest tipus de democràcia representativa, el govern pren decisions amb el suport de la seva majoria parlamentaria —o també amb el d’altres partits en el cas de no gaudir d’una majoria absoluta—, mentre els partits de l’oposició s’han de limitar a observar críticament les decisions governamentals i controlar la seva gestió.

Democràcia participativa
La democràcia participativa és aquella a la qual s’afavoreix la participació de la ciutadania de manera el govern no pot prendre decisions transcendents sense consultar els ciutadans mitjançant els referèndum, però també les enquestes deliberatives, l’elaboració de pressupost participativa o els consells ciutadans

Democràcia de consens
A mig camí entre la democràcia representativa i la participativa —intenta ser respectuosa amb les opinions minoritàries i implica també una major participació dels ciutadans en la presa de decisions—, es caracteritza per una estructura de presa de decisions a la qual el govern pren mesures sobre un determinat tema mitjançant la concertació del major nombre possible d'opinions —dels altres partits polítics, institucions o grups socials— sense que calgui cap votació parlamentària.

democràcia orgànica
La democràcia orgànica —defensada inicialment per anarquistes i alguns socialistes, però que va ser portada a la pràctica per governs feixistitzants o tradicionalistes— és aquella que considera que en lloc dels partits polítics el Parlament ha de ser constituït per representants dels òrgans naturals d'associació, per exemple: la família, el municipi, el sindicat. En alguns casos es planteja la simultaneïtat un parlament amb representants territorials i un senat amb representants de diferents sectors socials i corporatius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada