diumenge, 3 de febrer de 2013

EL CAPITALISMESistema econòmic, social i polític que succeeix al feudalisme.

Històricament, el capitalisme ha conegut diferents fases. Sorgit a Europa al segle XVI (capitalisme comercial), va augmentar amb la incorporació de la màquina al procés de producció a finals del segle XVIII (capitalisme industrial) i es va estendre a tot el món (capitalisme financer) en forma de colonialisme i imperialisme des de finals del segle XIX.

A través de crisi i modificacions que s'han anat produint en el capitalisme, alguns aspectes essencials romanen: el profit o benefici personal com motor de la vida col·lectiva, la vigència preponderant li la propietat privada dels mitjans de producció, la primacia del capital sobre el treball que motiva i permet l'explotació del treballador assalariat mitjançant l'extracció de plusvàlua i l'explotació de l'home.

El capitalisme està íntimament vinculat al liberalisme. Part d'una concepció individualista segons la qual el funcionament de l'economia es basa en l’interès particular, fundat en el principi de la lliure empresa en l'econòmic o de la lliure competència en general (llibertat de comerç, llibertat de contractació, etc.).

Es caracteritza, així mateix, pel predomini del capital com a element de producció i mitjans de distribució de riquesa, per la propietat privada de tipus burgès dels béns de producció, l'apropiació de plusvàlua, que serveix per incrementar el capital i, com conseqüència de tot això, per l'explotació de les persones treballadors en benefici dels capitalistes.

dissabte, 2 de febrer de 2013

L'ANARQUISME INDIVIDUALISTA


S'anomena anarquisme individualista a un conjunt de concepcions ideològiques que coincideixen en prioritzar la persona com a protagonista de tota emancipació individual i col·lectiva, sense que això impliqui una defensa de l’aïllament —actitud que seria un contrasentit, ja que limitaria la potència i les facultats de l'individu—, al contrari, també reivindiquen el dret d'associació sempre que aquesta no sigui forçada.

Els anarquistes individualistes pretenen resoldre totes les qüestions pràctiques que sorgeixen de la vida mateixa tractant que s'adoptin solucions segons les quals una persona mai es trobi, obligatòriament i en contra del seu criteri, desposseïda i sacrificada en profit de l’Estat, la Societat, la Nació...

Per assolir aquest estat d’autonomia personal respecte qualsevol institució autoritària, per  assolir la felicitat col·lectiva, els anarquistes individualistes creuen més eficaç una lenta evolució de la relació de cada individu amb els seus semblants, feta pas a pas en cada moment de la seva vida quotidiana, que una brusca revolució de les estructures socials relegada a un futur inconcret.

Els anarquistes individualistes són partidaris de la legítima defensa i prefereixen per exercir-la totes les formes de la desobediència civil —no-violenta, per definició— però no sempre fan d’aquesta insubmissió pacífica un principi intocable, així doncs, l'ús de la violència serà per a molts una qüestió de tàctica i no de doctrina.

divendres, 1 de febrer de 2013

L'ANARQUISME


Doctrina i pràctica polítiques que rebutgen tota organització estatal de la societat —República o Monarquia, Dictadura o Democràcia— per considerar-la tirànica o negativa per a les persones.

En lloc de l'Estat, l’anarquisme creu que hauria d'instaurar-se una organització de la societat que consistís en la lliure unió d'individus i de grups, deixant de banda tot el que implica coacció: lleis escrites, policia, exèrcit, jutges, presons. La base de la convivència social pot i ha de ser la lliure voluntat i el lliure acord. 

L'anarquisme, així concebut, comporta una concepció optimista de la naturalesa humana.

Hi ha diverses formes d’anarquisme que poden classificar-se així:

  • Segons la finalitat: individualista i socialista.
  • Segons els mitjans: pacífic i revolucionari.
  • Dins el corrent socialista, segons l’àmbit d’actuació: comunalista i sindicalista.
  • Dins el corrent socialista, segons la concreció econòmica: comunista llibertària i anarcocol·lectivista.