dimecres, 30 de gener de 2013

LES FORMES DE GOVERN SEGONS ARISTÒTIL


Aristòtil va proposar una teoria de les formes de govern basada en una classificació que pren com a referència si el govern procura l'interès comú o busca el seu propi interès.

Cadascuna d'aquestes classes es divideix al seu torn en tres formes de govern, o tres tipus de constitució: les bones constitucions i les dolentes o desviades.

Les considerades bones formes de govern són la monarquia, l’aristocràcia i la democràcia moderada, que anomena politeia; i les considerades negatives són la tirania, l’oligarquia i la democràcia extrema, que anomena demagògia.

La monarquia, el govern del més noble amb la acceptació del poble i el respecte de les lleis, s'oposa a la tirania, on el poder s’assoleix violentament i es governa sense respectar les lleis.

L’aristocràcia, el govern dels millors i de millor llinatge, s'oposa a l’oligarquia, el govern dels més rics.

La democràcia-politeia, el govern de tots segons les lleis establertes, s'oposa a la democràcia-demagògia, el govern de tots sense respecte de les lleis, on preval la demagògia —caldria preguntar-se si Aristòtil considerava demagògia tot allò que no coincidís amb el criteri de l'èlit— sobre l'interès comú.

La democràcia moderada o politeia és considerada per Aristòtil la millor forma de govern, prenent com a referència l'organització social de la ciutat-estat grega, una societat per tant no excessivament nombrosa, amb unes dimensions relativament reduïdes i amb autosuficiència econòmica i militar, de manera que pugui atendre totes les necessitats dels ciutadans, tant bàsiques com d'oci i educatives.

El que li fa rebutjar les altres formes bones de govern — l’aristocràcia i la monarquia— és la seva manca d’adequació a la ciutat-estat, considerant–les més adequades per a societats menys complexes i més rurals o tradicionals, però també el perill de la seva degeneració en tirania o oligarquia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada