divendres, 14 de desembre de 2012

LA DEMOCRÀCIA A L'ANTIGA GRÈCIA


La paraula democràcia a l’antiga Grècia, concretament a Atenes, implicava que les decisions de govern eren presses per l’Assemblea ciutadana, la Ekklesia, i executades per dues desenes d'arconts (responsabilitats civils) i d'estrategues (responsabilitats militars) escollits per sorteig. Una assemblea restringida de cinc-centes persones, també escollides per sorteig, la Bulé, s'encarregava de controlar els estrategues i els arconts, a més d'exercir altres funcions.

A l’assemblea ciutadana no tenien cabuda, però, totes les persones residents a Atenes, quedaven exclosos els homes que no haguessin rebut formació militar, les dones, els esclaus, els estrangers residents i els homes endeutats amb la hisenda pública.

Hi ha qui assenyala que a Atenes el govern de la ciutadania no era la demoskratos, sinó la politeia. Per a Aristòtil, per exemple, la democràcia era una degeneració de la politeia a la qual una multitud exaltada emocionalment imposava els seus criteris a la ciutadania, però altres argumenten que la democràcia era realment el govern del poble i que aquest havia d'imposar a la força els seus criteris de govern en funció dels seus interessos i en oposició als interessos i criteris d’una minoria poderosa aliena al poble, l’aristocràcia.

El quid de la qüestió radicaria en que amb el pas del temps —a causa de l’aparició de noves formes d’activitat econòmica— la ciutadania atenenca es va trencar en dues classes: els rics, l’aristocràcia, i els pobres, el poble. Ambos grups socials eren antagònics i van desenvolupar règims polítics també antagònics amb els quals volien subjugar el grup oposat. 

La gestió política feia necessària una dedicació exclusiva del ciutadà als òrgans de govern, pel que provocava que els ciutadans més pobres no s’hi poguessin dedicar, a la política.

El govern exercit pel poble era denominat democràcia, que volia dir govern de la majoria. El govern exercit per l’aristocràcia era denominat oligarquia, que volia dir govern dels millors.

1 comentari: