dimecres, 26 de desembre de 2012

L'ADMINISTRACIÓ


Conjunt d'òrgans dels quals se serveix el Govern en la realització de les seves funcions. També es diu Administració a l'activitat d'aquests òrgans.

En general, es distingeixen dues administracions: la Central i la Local.

L'Administració Central consta dels diversos departaments ministerials o ministeris, amb tota l'organització complexa que exigeixen les necessitats de l'Estat modern. Cada Ministeri té assignada una part especialitzada del Bé Públic i està presidit per un membre de l’Executiu o ministre. 

L'Administració Local es relaciona més directament amb l'ordenament d'unitats territorials subalternes: municipis, províncies, departaments, etc. La seva dependència de l'Administració Central és de major o menor grau segons es tracti d’un Estat Federal o d'un Estat Unitari i, dins d'aquest, segons sigui més o menys important la descentralització.

Ambdues administracions impliquen l'actuació d'un funcionariat públic professional o burocràcia). L'Administració Local té també càrrecs públics polítics elegits periòdicament: alcaldes, regidors, governadors, etc.

L’Administració Autonòmica és una administració pública de nivell intermedi entre l'Administració Local i l'Administració Central. Es dóna en aquells països on l'Estat reconeix l'autogovern i la potestat legislativa de determinats territoris, als quals transfereix part de les seves facultats. L'Administració Autonòmica sorgeix a Espanya arran de l'aprovació dels estatuts d'autonomia de la Segona República i, després del franquisme, a partir de l'aprovació de la constitució de 1978.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada