dijous, 27 de desembre de 2012

LA MONARQUIA


Forma de Govern en la qual el càrrec de cap de l’Estat és vitalici i s'accedeix a ocupar aquest lloc —com a norma general— per successió hereditària.

Històricament la Monarquia ha estat durant segles el règim de la major part dels Estats d'Europa fins que alguns dels quals la van substituir per la República.

Ha passat per tres etapes:
  • Monarquia estamentària, pròpia de la societat estamental de l'Edat Mitjana. En ella, el poder del monarca estava limitat pels estaments socials privilegiats (noblesa i l'alt clergat).
  • Monarquia absoluta, instaurada durant el Renaixement i vigent sobretot durant els segles XVII i XIII. El Monarca absorbia i concentrava a les seves mans tots els poders
  • Monarquia constitucional, generalitzada a partir de la Revolució Francesa. El Monarca se sotmet a unes lleis contingudes en la Constitució, les quals delimiten amb precisió les competències de la monarquia i la dels altres òrgans estatals independents, instaurant la divisió de poders.

La principal raó adduïda —a més de les històriques i tradicionals— per justificar l'existència de la Monarquia a l’actualitat és la que el Rei exerceix o pot exercir la important funció de força arbitral davant les tendències polítiques oposades i que ha de ser menys difícil per a un Rei hereditari que per un cap d'Estat del règim republicà situar-se per sobre dels partits i assenyalar el bé de la nació, respectant a tots i sense sentir-se subjecte a cap facció. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada