dimecres, 19 de desembre de 2012

EL PARLAMENT


El Parlament és un òrgan estatal compost per representants de la ciutadania, que té com a missió principal l'elaboració de lleis. Es contraposa al Govern al qual correspon principalment la funció executiva. Tots dos —Parlament i Govern— juntament amb el poder judicial constitueixen els tres òrgans públics que, en l'estructuració d’un estat modern, fan possible la divisió de poders.

El Parlament pot presentar-se organitzat en una sola cambra o assemblea (unicameralisme) o en dues (bicameralisme). En règims democràtics és norma general el qual la totalitat o gairebé la totalitat dels membres de la cambra única siguin elegits per sufragi universal. En cas que existeixin dues cambres, almenys els membres d'una d'elles (cambra de diputats) han de ser electes.

El nombre de membres que componen un parlament varia segons de quin Estat es tracti. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada