dimarts, 11 de desembre de 2012

L'ESTAT


L’Estat —definit en un sentit ampli i des d’un punt de vista polític acadèmic— és una entitat política formada per tres elements:
·        un conjunt d’individus (població),
·        un país (territori) on resideix aquesta  població
·        un conjunt d’institucions que formen una estructura política que exerceix un poder sobre aquest conjunt d’individus i què es considera representant de la seva sobirania sobre aquest territori.

L’Estat no té perquè coincidir amb una nació (conjunt d’individus amb característiques comunes com la llengua, les manifestacions culturals populars o l'origen ètnic) ni el conjunt d’individus sobre els quals exerceix el seu poder ha de ser de manera forçosa una nació.

L’Estat no un país (territori o àrea geogràfica delimitada per unes per característiques naturals (unitat fisiogràfica o paisatgística), culturals (territori d'una ètnia o d'una nació) o polítiques (fronteres d’un estat).

Un Estat —definit des del punt de vista polític popular, amb un sentit restringit i concret— és un conjunt d’institucions que formen una estructura política que exerceix un poder sobre un conjunt d’individus (població) que viu en un mateix país (territori), o sia, —en un sentit encara més restringit— un Govern (Cap de l’Estat, Primer Ministre o President, Consell de Ministres, Alta Administració, Parlament...).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada