dimarts, 29 de gener de 2013

LES FORMES DE GOVERN SEGONS PLATÓ


Plató, al seu llibre La República, va fer una anàlisi de les formes de govern, que anirà graduant des de la millor fins la pitjor.

En primer lloc situa l'aristocràcia i la monarquia, és a dir, el govern dels millors o del millor, que vindria representat pel govern de la República ideal, en ella els millors són els que coneixen les idees, els filòsofs, i el seu govern estaria dominat per la saviesa.

La segona millor forma de govern la representaria la timocràcia, el govern de la classe dels guerrers, que ja no estaria dirigida per la saviesa, sinó per la irascibilitat pròpia d'aquella classe.

Plató creia que la timocràcia, a causa del desenvolupament de l'ambició, que predominaria en aquesta forma de govern i esdevindria l'oligarquia, el govern dels rics, amb un desig permanent d'augmentar l'acumulació de riqueses.

En cinquè lloc trobaríem la democràcia, basada en la llibertat i igualtat entre tots els individus amb el resultat —segons Plató— de la pèrdua total del sentit dels valors i de l'estabilitat social.

Finalment, en el lloc més baix de l'escala, hi hauria la tirania, que representaria el govern del despotisme i de la ignorància, dominat el tirà per les passions de la part més baixa de l'ànima, donant lloc al domini de la crueltat i de la brutalitat..

En El Polític ens oferirà una altra classificació de les formes de govern, segons el criteri de la bona ordenació del govern, és a dir, del respecte de les lleis. El govern pot estar en mans d'un, diversos o molts. Si respecten les lleis la monarquia és el millor, seguit de l'oligarquia i, en últim lloc, de la democràcia; però si no es respecten les lleis llavors la jerarquia s'invertirà i serà millor la democràcia, pitjor la oligarquia i, en darrer lloc, es trobarà la tirania.

1 comentari: