diumenge, 3 de febrer de 2013

EL CAPITALISMESistema econòmic, social i polític que succeeix al feudalisme.

Històricament, el capitalisme ha conegut diferents fases. Sorgit a Europa al segle XVI (capitalisme comercial), va augmentar amb la incorporació de la màquina al procés de producció a finals del segle XVIII (capitalisme industrial) i es va estendre a tot el món (capitalisme financer) en forma de colonialisme i imperialisme des de finals del segle XIX.

A través de crisi i modificacions que s'han anat produint en el capitalisme, alguns aspectes essencials romanen: el profit o benefici personal com motor de la vida col·lectiva, la vigència preponderant li la propietat privada dels mitjans de producció, la primacia del capital sobre el treball que motiva i permet l'explotació del treballador assalariat mitjançant l'extracció de plusvàlua i l'explotació de l'home.

El capitalisme està íntimament vinculat al liberalisme. Part d'una concepció individualista segons la qual el funcionament de l'economia es basa en l’interès particular, fundat en el principi de la lliure empresa en l'econòmic o de la lliure competència en general (llibertat de comerç, llibertat de contractació, etc.).

Es caracteritza, així mateix, pel predomini del capital com a element de producció i mitjans de distribució de riquesa, per la propietat privada de tipus burgès dels béns de producció, l'apropiació de plusvàlua, que serveix per incrementar el capital i, com conseqüència de tot això, per l'explotació de les persones treballadors en benefici dels capitalistes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada